สร้าง stored procedure จาก visual studio 2017 เพิ่ม Data set เข้ามาในโปรเจค ใส่ชื่อ name = Create_Sp.xsd ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ Create_Sp.xsd คลิ๊กขวา Add–>Table Adapter คลิ๊ก New Connection…. เลือก Microsoft SQl Server คลิ๊ก