แก้ไข vmware Internal error   click ขวาที่ my computer เลือก Manage เลือก Service   คลิ๊กขวา VMware Authorization Service เลือก Start เปิด vmware ใหม่อีกครั้ง