แก้ไข vmware Internal error

แก้ไข vmware Internal error

vmware Internal Error
vmware Internal Error

 

click ขวาที่ my computer เลือก Manage

เลือก Service

 

คลิ๊กขวา VMware Authorization Service เลือก Start

เปิด vmware ใหม่อีกครั้ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *