สร้าง stored procedure จาก visual studio 2017

สร้าง stored procedure จาก visual studio 2017

เพิ่ม Data set เข้ามาในโปรเจค

ใส่ชื่อ name = Create_Sp.xsd

ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ Create_Sp.xsd

คลิ๊กขวา Add–>Table Adapter

คลิ๊ก New Connection….

เลือก Microsoft SQl Server

คลิ๊ก Continue

 

เลือก Server Name

Authentication : เลือก SQL Server Authentication

ใส่ข้อมูล User name , Password

ติ๊ก Save My Password

Select Or Enter Database Name

 

คลิ๊ก Test Connection

 

คลิ๊ก OK

ติ๊ก No, exclude sensitive data from the connection string. I will set this information in my application code.

คลิ๊ก Next >

 

คลิ๊ก Next >

 

เลือก Create New stored procedures

คลิ๊ก Next >

 

จะพิพม์คำสั่ง Select * from ตารางที่เราต้องการสร้าง store procedure หรือ คลิ๊ก ตรงปุ่ม Query Builder… ก็ได้

ผู้เขียน พิพม์คำสั่ง ลงไปเอง Select * from company

 

คลิ๊ก Next >

 

ใส่ชื่อของ Store Procedure  Select , Insert, Update, Delete แล้วแต่จะตั้งกันเลยนะครับ

สำหรับผู้เขียน จะตั้งเป็น ชื่อตารางแล้วตามด้วย การกระทำกับตาราง ตามตัวอย่างนี้จะตั้งเป็น

CompanySelect สำหรับ select data

CompanyInsert สำหรับการ Insert Data

CompanyUpdate สำหรับการ Update data

CompanyDelete สำหรับการ Delete Data

 

คลิ๊ก Next >

 

คลิ๊ก Next >

คลิ๊ก Finish

 

ไปดู Store procedured ที่ sql server ก็จะมี store procedued CompanySelect, CompanyInsert, CompanyUpdate, CompanyDelete สร้างขึ้นมาเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *