สร้าง project visual studio 2017

สร้าง project visual studio 2017 community (windows desktop)

ไปที่ เมนู File –>New–>Project

Templates –> Visual C# –> Windows Classic Desktop

ใส่ชื่อ project

เลือก location สำหรับเก็บ project

ใส่ชื่อ Solution name:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *